Archive for December, 2014

LATIHAN SOAL UAS BAHASA JAWA KLS 7,8 DAN 9

SOAL HAL. 1 INI DIKERJAKAN DAN DIKUMPULKAN SETELAH TES!!!

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki adhedhasar wacana atur-atur kang wus cumawis!

Kula nuwun, kula pun Nawang (ingkang atur-atur) kepareng matur kaliyan Ibu Larasati (ingkang dipunaturi), bilih sowan kula inggih menika, ingkang angka sepisan saperlu silaturahmi. Ingkang angka kalih, kula dipunutus Ibu kula, bilih panjenengan kaaturan rawuh wonten salemipun Ibu benjang dinten Setu sonten, surya kaping 6 September 2014, wanci/tabuh 16.00 WIK (sekawan sonten) saperlu arisan. Makaten atur kula, wonten kiranging trapsila saha subasita kula nyuwun agunging pangaksami. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit. Nuwun. Pareng. Read the rest of this entry »

LATIHAN UAS 1 IPA TAHUN 2014

  1. Perhatikan gambar penampang akar berikut ini !

AKAR

Fungsi bagian X adalah …. memperluas daerah penyerapan / zona perpanjangan

2.Perhatikan gambar irisan daun berikut ini :

DAUN

Read the rest of this entry »

SOAL LATIHAN MAT UAS I KELAS IX 2014

1. Dengan skala 1: 800.000, jarak pada peta 6,5 cm mewakili jarak sebenarnya … km.

2. Dari gambar berikut, nilai x adalah … cm.

Read the rest of this entry »

Categories
Links: